Werkwijze.

Een daadkrachtige aanpak

Een heldere briefing: de basis voor succes

De basis van iedere succesvolle opdracht is een heldere briefing. Soms is een half woord via de mail genoeg, soms is een gesprek op locatie nodig.

Zaken die in de briefing aan de orde komen, zijn bijvoorbeeld: doelgroep, doelstelling, toonzetting, politieke gevoeligheid, omvang, medium, relatie met andere communicatiemiddelen, fotografie, fiattering, etc. Bekijk voor een meer uitgebreide beschrijving de briefingsrichtlijnen. 
Aan de hand van de briefing ga ik aan de slag. Interviews worden op band opgenomen. Indien nodig, stem ik teksten af met de geïnterviewde(n). De opdrachtgever krijgt de tekst ter goedkeuring en na een eventuele correctieronde lever ik het eindresultaat.

Meer weten? Neem contact op.

Zie ook: