Interne communicatie

Een bijdrage aan het succes van de organisatie

Méér productiviteit, minder ziekteverzuim, een hogere kwaliteit van dienst en/of product, snellere innovatie, minder stakingen en lagere kosten. De lijst met voordelen van kwalitatief hoogwaardige interne communicatie is indrukwekkend.

Meerdere onderzoeken wijzen op een samenhang tussen de tevredenheid van medewerkers met de interne communicatie en het succes (in termen van innovativiteit, productkwaliteit en winstgevendheid) van bedrijven.

Omgekeerd brengt het belang van interne communicatie onderschatten risico's met zich mee, omdat het leidt tot onzekerheid, productiefouten, balkanisering, geringe motivatie en participatie en de opkomst van een geruchtencircuit dat feiten negeert en mogelijk het gezag van leidinggevenden ondermijnt.

Arbeidsvreugde, inzet en kwaliteit

Daarom is onafhankelijk onderzoek naar de kwaliteit van interne communicatie soms noodzakelijk. Zo'n communicatie-audit is niet bedoeld om de huidige communicatiepraktijken van de organisatie en haar leidinggevenden of medewerkers te bekritiseren. Een open en kritische benadering biedt de organisatie kansen om de interne communicatie waar mogelijk te verbeteren. En dat kan positieve gevolgen hebben voor de arbeidsvreugde, inzet en kwaliteit waarmee medewerkers hun taak uitoefenen. Het kan daardoor een waardevolle bijdrage leveren aan het succes en de winstgevendheid van de organisatie in de toekomst.

Meer weten? Neem contact op!